FacebookPixel

半独立式的房子 2个房间 +2

Lisboa, Lisboa

799.000 €

半独立式的房子 2个房间 +2
回去 \ 半独立式的房子 2个房间 +2 - Lisboa, Lisboa
將財產發送給朋友
 
   
 
   
了解更多 »  
必填字段 *
半独立式的房子 2个房间 +2, Lisboa, Lisboa 799.000 € 參考: IMO293
2
3
210 m²
246 m²
215 m²
財產種類 半独立式的房子
類型學 2 客房
目標
狀態 预计
價錢 799.000 €
建设年 不可用
國家 Portugal
Lisboa
Lisboa
教區 Benfica
不可用
Maria Oliveira
Maria Oliveira maria,paula,oliveira[^]realgroup,pt 929390332
 
   
 
 
 
 
發送
一般特徵
一般
  •  
分部
分部 地板 牆壁 天花板 註釋
 
周邊環境
  •  
特徵
  •  
家庭自動化
  •  
再生能源
  •